Jäsenhakemuslomake

Koko nimi *

Sähköpostiosoite *

Jäsenyystyyppisi Ohje

Haluatko pimiöavaimen, katso ohje pimiöavaimesta.

KylläEn

Vapaa sana. Voit vaikka esitellä itsesi ja voit mielellään myös kertoa, miksi haluat liittyä ja mistä olet kuullut kerhosta.

Jäsenyyttä koskeva ote yhdistyksen säännöistä.
Lähettämällä lomakkeen hyväksyt sääntöjen lisäksi myös tietojen tallentamisen ja käsittelyn rekisteriselosteen mukaisesti. Sinut lisätään myös sähköpostilistallemme.

captcha

Pimiöavain

Haluatko oman avaimen pimiöön? Avaimen hinta on 20€. Yhdistyksellä on käytössään kaksi pimiötä, niistä lisää pimiösivuilla. Pimiöavaimen saamiseksi pimiökurssi tulee olla käytynä ja sekä avaimen hankinnasta sovittuna pimiövastaavan kanssa.

Jasentyyppi

Oletko Oulun yliopiston opiskelija tai muun oppilaitoksen opiskelija vai et opiskelija? Tieto tarvitaan, jotta tiedämme, onko sinulla mahdollisuus liittyä varsinaiseksi jäseneksi vai ulkojäseneksi. Ulkojäsenyys eroaa varsinaisesta jäsenyydestä siten, että ulkojäsenellä ei ole äänioikeutta ylioppilaskameroiden kokouksissa.


Ote Oulun Ylioppilaskameroiden säännöistä. Täydellinen sääntö löytyy tästä.

5. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, ulkojäseniä, kunniajäseniä tai kannatusjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi muita opiskelijoita. Opiskelun päätyttyä varsinainen jäsen siirtyy suostumuksellaan ja hallituksen hyväksynnällä ulkojäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6. Liittymis-, kertakaikkinen ja vuotuinen jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun, kertakaikkisen jäsenmaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Syyskokous voi myös päättää olla asettamatta kertakaikkista jäsenmaksua. Kertakaikkisen jäsenmaksun suorittaneet eivät suorita enää uusia jäsenmaksuja. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kuluvan kalenterivuoden aikana liittyneen uuden jäsenen, jolla ei ole aiempia maksamattomia jäsenmaksuja tai muita laiminlyötyjä maksuja yhdistystä kohtaan, ajanjaksolla 1.9.- 31.12. maksama jäsenmaksu kattaa myös seuraavan vuoden jäsenmaksun.

7. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjaimellisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, kun hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa 1.12. mennessä. Eroamispäiväksi merkitään 2.12.