Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 14.2.2011

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Oulun ylioppilaskamerat ry
Yhteystiedot: PL 3000, 90014 Oulun yliopisto

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Yhdistyksen jäsenvastaava ( Katso tämän hetken hallitus tästä )
Yhteystiedot:  jasenvastaava(ääät)yokamerat.org

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ylläpitää jäsenrekisteriä lain vaatimusten mukaisesti ja yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Etunimi
2. etunimi (yhdistyslaki vaatii tallentamaan koko nimen)
3. etunimi (yhdistyslaki vaatii tallentamaan koko nimen)
Sukunimi
Kotipaikka (esim. “Oulu”)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero (ei pakollinen, jos ilmoittaa sähköpostiosoitteen)
Avaimen numero (jos on pimiön avaimia)
Viimeisin maksettu jäsenmaksu
Jäsentyyppi
Koulutukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö itse, kouluttajat ja hallituksen jäsenet (suullinen tieto).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Oulun ylioppilaskamerat ry voi luovuttaa koosteita tiedosta ulkopuolisille tahoille hallituksen harkinnan mukaan.

Kuitenkaan yhteystietoja (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ei luovuteta ilman painavia perusteluita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukkojen takana Yokameroiden arkiston yhteydessä.

Poistettava aineisto tuhotaan tai hävitetään muulla tietoturvallisella tavalla.

B. ATK:lle talletetut tiedot
ATK:lle tallennettuja tietoja hallitsee vain jäsenvastaava. Kalustovastaavalla on oikeus tarkastella tietoja kaluston vuokraamisen helpottamiseksi. Tiedot on suojattu salasanalla tai niitä säilytetään lukitussa tilassa.